เวชศึกษา (แพทย์ศาสตร์สังเขป 1 2 3) 120 ฿

เวชศึกษา อันว่าบุคคลทั้งหลายทั้งชาย หญิง ที่เกิดมาในโลกนี้ ถ้าธาตุทั้ง 4 มิได้บริบูรณ์แล้วเมือไร สมุฏฐานก็แปรไปให้เกิดโรคเมื่อนั้น ผู้ที่จะเป็นแพทย์พยาบาล พึ่งพิจารณาโรคทั้งหลายให้ลือยศ จึงพิเคาระห์ไช้ ให้แจ้งไปในกำเนิดโรคนั้น จึงวางยาแชร์
facebook line google +

สินค้า/ผลิตภัณฑ์

facebook instagram line google +