หอพัก ศาลายา

 


แชร์
facebook line google +

หอพัก ศาลายา

หอพัก  สาขาศาลายา
87หมู่1 ถนนศาลายา-นครชัยศรี ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 034-365-001-4

มือถือ. 084-099-9370 บริการนวด

มือถือ. 0840830803 รับนักเรียน

 


แผนภาพ

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3875.535120082993!2d100.49111661483039!3d13.746571790350874!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30e299057145cc81:0x7df49a08f511c22e!2z4Lin4Lix4LiU4Lie4Lij4Liw4LmA4LiK4LiV4Li44Lie4LiZ4Lin4Li04Lih4Lil4Lih4Lix4LiH4LiE4Lil4Liy4Lij4Liy4LihIOC4o-C4suC4iuC4p-C4o-C4oeC4q-C4suC4p-C4tOC4q-C4suC4ow!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1543565343793" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

facebook instagram line google +