หลักสูตรสปาผิวกาย 120 ชั่วโมง

หลักสูตรสปาผิวกาย 120 ชั่วโมง (Spa Body Treatment 120 Hours)

สอนศิลปะการนวดไทยเพื่อการดูแลผิวกายประกอบด้วย

  • การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหยตามแนวเส้นนวดไทย ใช้เทคนิคนวดแบบสากล
  • การเลือกใช้น้ำมันและน้ำมันหอมระเหยให้เหมาะสมกับสภาพผิวและธาตุเจ้าเรือน
  • การขัดผิว อบผิว พอกผิว ด้วยสมุนไพร
  • การเลือกใช้สมุนไพร และพื้นฐานการใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลผิว
  • การนวดสลายไขมัน(เซลลูไลท์)

แบ่งการเรียนเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 

ภาคปฏิบัติ 90 ชั่วโมง  (15วัน)

          เริ่มเรียนตั้งแต่ กิริยามารยาท, การวางมือ, ท่านวด, การจัดท่านวด, ตำแหน่งและแนวเส้นนวด, วิธีและขั้นตอนการนวดการจัดการการนวด การเลือกใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์

เวลาเรียนภาคปฏิบัติ จันทร์ – เสาร์ เวลา9.00-17.00 น.(ตามตารางเรียน)

 *** (เริ่มเรียนจันทร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน มกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม กันยายน พฤศจิกายน)

 

ภาคทฤษฏี 30ชั่วโมง ( 5วัน)

          เรียนวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับการนวดไทยและการใช้น้ำมัน ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยา, ข้อห้ามข้อควรระวังในการนวด, การปฐมพยาบาลเบื้องต้น, เส้นประธานสิบ, โรคและลมที่เกิดจากเส้นประธานสิบ, กฎหมายที่ควรรู้ ,จรรยาบรรณในวิชาชีพ การทดสอบสภาพผิว ลักษณะของผิวหนัง การใช้น้ำมันหอมระเหย และจิตวิทยาการบริการความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร
เวลาและเรียนภาคทฤษฎี จันทร์-เสาร์เวลา 9.00 -16.00 น.(ตามตารางเรียน)

 

ค่าลงทะเบียน 40,000 บาท

จำนวนวันเรียน 20 วัน (ปฏิบัติ 15 วัน, ทฤษฎี 5 วัน)

การสมัครเรียนเปิดรับสมัครทุกวัน

เวลาเรียนเริ่มเรียนจันทร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน มกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม กันยายน พฤศจิกายนเอกสารในการสมัคร

  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 3 ใบ(รูปสุภาพ)

W

 

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

รายวิชา

1

1

x

x

เกริ่นนำสปา/ นวดน้ำมันและน้ำมันหอมฯ

 

2

 

x

นวดน้ำมันและน้ำมันหอมระเหย

 

3

 

x

นวดน้ำมันและน้ำมันหอมระเหย

 

4

 

x

นวดน้ำมันและน้ำมันหอมระเหย

 

5

 

x

นวดน้ำมันและน้ำมันหอมระเหย

 

6

 

x

นวดน้ำมันและน้ำมันหอมระเหย

 

หยุด

 

 

 

2

7

x

x

ขัด อบ พอก และการดูแลผิว

 

8

 

x

ขัด อบ พอก และการดูแลผิว

 

9

 

x

ขัด อบ พอก และการดูแลผิว

 

10

 

x

ขัด อบ พอก และการดูแลผิว

 

11

x

 

โรคในสปาและการปฐมพยาบาล

 

12

x

 

การใช้น้ำเพื่อการบำบัด / การนวดเซลลูไลท์

 

หยุด

 

 

 

3

13

 

x

การนวดเซลลูไลท์

 

14

 

x

การนวดเซลลูไลท์

 

15

 

x

การนวดเซลลูไลท์

 

16

 

x

การนวดเซลลูไลท์

 

17

x

 

พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา(1)

 

18

x

 

พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา(2)

 

หยุด

 

 

 

4

19

 

x

สอบภาคปฏิบัติ

 

20

x

 

สอบภาคทฤษฎี


แชร์
facebook line google +facebook instagram line google +