สาขาที่เชียงใหม่

โรงเรียนวดแผนโบราณเชตวัน สาชาเชียงใหม่

ศูนย์สุขภาพเชตวัน สาขาเชียงใหม่
7/1-2 ซอยหลังร้านสมุดลานนา ถนนประชาอุทิศ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 053-410-360

มือถือ  097-995-8218


วันและเวลาทำการ

เปิดวันจันทร์-วันเสาร์

 

รับนักเรียน

วันจันทร์-วันอาทิตย์

08.000-18.00 น.

 

บริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์

09.000-18.00 น.


แชร์
facebook line google +

สาขาที่เชียงใหม่

โรงเรียนวดแผนโบราณเชตวัน สาชาเชียงใหม่

ศูนย์สุขภาพเชตวัน สาขาเชียงใหม่
7/1-2 ซอยหลังร้านสมุดลานนา ถนนประชาอุทิศ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 053-410-360

มือถือ  097-995-8218

 


แผนภาพ

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d422.9239481727898!2d98.98447077556874!3d18.806654029580496!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30da3aec901aab0f:0x4aed0601f745e006!2z4LmC4Lij4LiH4LmA4Lij4Li14Lii4LiZ4LiZ4Lin4LiU4LmB4Lic4LiZ4LmC4Lia4Lij4Liy4LiT4LmA4LiK4LiV4Lin4Lix4LiZ!5e1!3m2!1sth!2sth!4v1560930230541!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

facebook instagram line google +