สาขาวัดโพธิ์ @ศาลาในวัด

ต้นตำรับแห่งศาตร์การแพทย์แผนไทยและการนวดไทย ณ ที่แห่งนี้ภูมิปัญญาการแพทย์อันเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ ได้รับการเผยแพร่ สืบสาน พัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนใช้รักษาและดูแลสุขภาพกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

ด้วยการพึ่งพาระหว่างคนกับธรรมชาติ ที่กลมกลืนไปกับบริบททางวัฒนธรรมที่เรียบง่าย อ่อนน้อม งดงาม ศาสตร์การแพทย์และการนวดไทยจึงเป็นการแพทย์พื้นบ้านที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมาถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนวดไทยตำรับวัดโพธิ์ซึ่งมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับว่าเป็นศาสตร์การนวดและการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดแขนงหนึ่งของโลก


แชร์
facebook line google +

สาขาวัดโพธิ์ @ศาลาในวัด

โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ

ศูนย์สุขภาพเชตวัน  สาขาวัดโพธิ์  @ศาลาในวัด

2 ถนนสนามไชย  แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 02-221-2974

มือถือ  084-206-3580

 


แผนภาพ

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d1937.769635996536!2d100.49161617879987!3d13.746320876786143!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0:0x84dd4a2246065bf1!2z4LmC4Lij4LiH4LmA4Lij4Li14Lii4LiZ4LiZ4Lin4LiU4LmB4Lic4LiZ4LmC4Lia4Lij4Liy4LiT4Lin4Lix4LiU4LmC4Lie4LiY4Li04LmM!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1549706748403" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

facebook instagram line google +