คำถามที่พบบ่อย


ต้องการไปทำงานต่างประเทศต้องเรียนหลักสูตรใด
ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศที่นักเรียนจะไป ส่วนใหญ่สามารถใช้ใบประกาศนวดแผนไทย 60 ชั่วโมงได้

เราควรเลือกเรียนหลักสูตรไหน
คำตอบ อยู่ที่จุดประสงค์ของผู้เรียน
หากต้องการเรียนเพื่อทำงานในประเทศไทย ควรเบือกเรียนหลักสูตรที่ส.บ.ส.รับรองก่อน คือ
นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม.
นวดน้ำมันเพื่อสุขภาพ 150 ชม.
นวดเท้าเพื่อสุขภาพ 150 ชม.
แล้วหากต้องการเรียนเพิ่มเต

ทำไมราคาแพง
ตอบ เรื่องจากการสอนของโรงเรียนเป็นแบบเข้มข้น ครู1 ท่านจะดูแลนักเรียน 1-3คน เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้เลยโดยไม่ต้องไปฝึกเพิ่มเติม บางโรงเรียนที่ถูกมากๆ ครุ 1 ท่านอาจดูแลนักเรียนมากถึง 10-20 ท่าน ราคาย่อมต่างกันมาก

แต่ละสาขาต่างกันอย่างไร
ตอบ แต่ละสาขามีจุดเด่นที่แตกต่างกัน
วัดโพธิ์ ท่าเตียนนั้นเป็นโรงเรียนแห่งแรก จึงมีครูที่มีประสบการณ์ และ นักเรียนมีความหลากหลาย เหมาะสำหรับ นักเรียนที่ชอบการเรียนการสอนแบบหลากหลาย แต่ค่าครองชีพที่นี่ตะค่อนข้างสูง สภาพแวดล้อมจะตื่นตัวตลอดเวลา
&

เรียนนวดไทยของที่วัดโพธิ์ต่างกับที่อื่นอย่างไร
ตอบ  การนวดแบบวัดโพธฺฺ์ เป็นการนวดแบบราชสำนักผสมกับเชลยศักดิ์ เน้นการใช้นิ้วกดตามแนวเส่้นนวด อาจารย์ผู้สอนให้ความดูแลอย่างทั่วถึง มีความสามารถในการถ่ายทอดเพื่อการเรียนที่ง่ายต่อการเข้าใจ อาจารยืแต่ละท่านมีประสบการณ์มากมาย และให้ความเป็นกันเองต่อผู้เร

หากมีเวลาจำกัดควรเรียนหลักสูตรใด
ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนมีเวลากี่วัน หรือมีเวลาเรียนเฉพาะวัน หรือ ต้องการใบประกาศที่สามารถใช้ได้ในไทยหรือต่างประเทศ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อจัดการเรียนการสอนให้ได้ 

สมัครและเริ่มเรียนได้เมื่อไร
ตอบ สำหรับหลักสูตรระยะสั้น ส่วนมากสามารถมาสมัครและเริ่มเรียนได้ทุกเช้าสำหรับสาขาวัดโพธิ์และแจ้งวัฒนะ
ส่วนเขียงใหม่และศาลายา ยกเว้นวันอาทิตย์
ส่วนหลักสูตรระยะยาวหรือวิชาชีพ
สมัครและเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์ ยกเว้นสาขาแจ้งวัฒนะ สามารถเริ่มไfacebook instagram line google +