หลักสูตรวิชาชีพนวดไทย เพื่อสุขภาพ 165 ชั่วโม

วิชาชีพนวดไทยเพื่อสุขภาพ 165 ชั่วโมง

หลักสูตรวิชาชีพนวดไทยเพื่อสุขภาพ165ชั่วโมง

สอนศิลปะการนวดเริ่มจากพื้นฐาน มารยาท การวางมือ ท่านวด การจัดท่านวด ตำแหน่ง และแนวเส้นที่นวด ข้อควรระวัง และข้อห้ามในการนวด เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ คนไข้จะได้รับการบำบัด ขจัดความเมื่อยล้า คลายเส้นที่ตึง ดึงเส้นที่หย่อนให้เข้าที่ ผ่อนคลายความเครียด สร้างเสริมความพร้อมและพลังกายให้มีสมรรถภาพ พร้อมที่จะประกอบการงานหรือออกกำลังกาย

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการนวดเพื่อสุขภาพและผ่อนคลายความเครียดอย่างถูกต้องตามแบบฉบับดั้งเดิมของวัดโพธิ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นต้นแบบการนวดแผนโบราณของไทยและฝึกประสบกาการณ์ การนวดให้เป็นมืออาชีพ ที่สามารถนำไปปฏิบัติงานได้  แบ่งการเรียนเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ภาคปฏิบัติ  124 ชั่วโมง  (19วัน)

         เริ่มเรียนตั้งแต่ กิริยามารยาท, การวางมือ, ท่านวด, การจัดท่านวด, ตำแหน่งและแนวเส้นนวด, วิธีและขั้นตอนการนวดเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเครียด ขจัดความเมื่อยล้า เพิ่มความพร้อมและพลังกายให้มีสมรรถภาพ ฝึกเทคนิกการนวดโดยใช้ส่วนต่างๆ ของกายให้เหมาะสมกับผู้นวด การจัดสัดส่วนเวลาให้มีความหลากหลาย

       การนวดเพื่อแก้อาการเจ็บปวดเฉพาะส่วนที่พบทั่วไป เช่น อาการปวดหัว ปวดหลัง ไหล่ติด เป็นต้น

       การใช้สมุนไพรเพื่อการนวด โดยการใช้ลูกประคบ การอบสมุนไพร  และการฝึกประสบการณ์จริงเพื่อให้เกิดความชำนาญในการนวด
       เวลาเรียนภาคปฏิบัติ จันทร์ – เสาร์ เวลา9.00-17.00 น.

ภาคทฤษฏี 42ชั่วโมง ( 7วัน)

         เรียนวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับการนวดไทย ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยา, ข้อห้ามข้อควรระวังในการนวด, การปฐมพยาบาลเบื้องต้น, เส้นประธานสิบ, โรคและลมที่เกิดจากเส้นประธานสิบ, กฎหมายที่ควรรู้ ,จรรยาบรรณในวิชาชีพ การใช้สมุนไพรในการนวด และจิตวิทยาการบริการรวมถึงฤาษีดัดตนเพื่อการแนะนำผู้ใช้บริการหลังการนวดและเพื่อบริหารตนเอง
  เวลาเรียนภาคทฤษฎี จันทร์-เสาร์เวลา 9.00 -16.00 น.

 

ค่าลงทะเบียน 36,000 บาท

จำนวนวันเรียน 26วัน (ปฏิบัติ 19วัน, ทฤษฎี 7วัน)

 

 

 

การสมัครเรียน 

        - ทุกวัน       

 

สาขาที่เปิดสอน                                                                                                 

          - โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์) สาขาท่าเตียน (วันจันทร์ของเดือน)                

          - โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน  สาขาแจ้งวัฒนะ (วันจันทร์ของเดือน)

          - โรงเรียนสุขภาพเชตวัน สาขาศาลายา (วันจันทร์ของเดือน)                                                 

          - โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน  สาขาเชียงใหม่ (วันจันทร์ของเดือน)                              

เอกสารในการสมัคร                                                                                                      

        - สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 3 ใบ (รูปสุภาพ)                             

ใบประกาศ

          ได้รับการรับรองจากการะทรวงศึกษาธิการ

          สามารถนำไปสอบยกระดับฝีมือแรงงานระดับ ๑                                                                                                   

          หลักสูตรนี้เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศทั่วโลก
          หลักสูตรนี้ไม่สามารถขึ้นทะเบียนกรมสนับสนุนบริการด้านสุขภาพ


แชร์
facebook line google +facebook instagram line google +