ติดต่อเรา


การตลาด (จองนวด)ทัวกรุ๊ปทัวร์โรงเรียน 
ไกด์ทัวร์นวด สัมนา จัดเลี้ยง เปอร์เซ็น
โทร.08-6563-6255 โทรสาร 02-6223550
sapayamwatpho@gmail.com
รับนักเรียน
เวลาทำการ 08.00-17.00 น. 
โทร.026223533, โทรสาร026223550 
มือถือ 08-6368-3841 watpo.ttm@gmail.com.
 
บริการนวดท่าเตียน
เวลาทำการ 08.00-20.00 น. 
โทร.02-622-3551,06-6317-5562
 
สำนักงาน
เวลาทำการ 08.00-17.00 น. 
โทร.02-622-3551 โทรสาร02-622-3455

Address

โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์ ท่าเตียน)
2 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200

 

เวลาทำการ 08.30 - 18.00 น.


Signup for email update

facebook instagram line google +