คู่มือผดุงครรภ์แผนโบราณ 120 ฿

ผดุงครรภ์ คือ การตรวจและปฏิบัติต่อหญิงที่มีครรภ์ เพื่อป้องกันการผิดปกติในการคลอดบุตร และช่วยเหลือในการทำคลอด ตลอดถึงการดูแลมารดาและทารกในระยะหลังคลอดด้วย  เช่น อาการของหญิงตั้งครรภ์ ระยะที่ทารกอยู่ในครรภ์  การช่วยเหลือเมื่อแรกเจ็บครรภ์ เป็นต้นแชร์
facebook line google +

สินค้า/ผลิตภัณฑ์

facebook instagram line google +