วันที่ 13 เมษายน 2562 
คุณปรีดา ตั้งตรงจิตร พร้อมด้วยผู้บริหาร

ให้เกียรติมาเป็นประธานให้พนักงาน ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน
เข้ารดน้ำ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย 2562 
ณ โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์)facebook instagram line google +