Thai Massage Job


  คุณสมบัติ
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
 • มีประกาศวิชาชีพแพทย์แผนไทยฯ
  สวัสดิการ
 • มีโอกาสได้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ
 • ประกันสังคม และยูนิฟอร์มพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • อบรมเสริมทักษะความรู้วิชาชีพแผนไทยฯ
 • อื่นๆ
  สมัครด้วยตัวเองได้ที่ ศูนย์สุขภาพเชตวัน ทุกสาขา, โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน,
  โรงเรียนนวดแผนบราณเชตวัน โทร. 0 2622 3551